18 maj 2020

Tillväxtverkets nya besked: Stöd utgår inte vid korttidsarbete under semester


Förhandlingschef Per Widolf Foto: Håkan Flank

Tillväxtverket uppger nu att stöd vid korttidsarbete inte längre kommer att utgå vid betald och intjänad semester.

Ett besked som skapar ytterligare osäkerhet och får negativa konsekvenser för företagen, menar Industriarbetsgivarnas förhandlingschef Per Widolf.

Det nya beskedet går alltså emot Tillväxtverkets tidigare besked om att stöd vid korttidsarbete ska kunna lämnas vid betald och intjänad semester. Per Widolf är bekymrad över det nya beskedet.

– Coronakrisen slår hårt mot basindustrin och systemet med korttidsarbete är nödvändigt för att flera av våra medlemsföretag ska undvika uppsägningar. Då blir det extra viktigt med tydlighet i myndighetens hantering av de här frågorna. Tillväxtverkets agerande nu skapar osäkerhet och beskedet i sig får negativa ekonomiska konsekvenser för företagen.

”Oansvarigt agerande från ansvarig myndighet”

Enligt information som Tillväxtverket nu publicerat på sin hemsida har myndigheten valt att justera sin ursprungliga ståndpunkt efter det att regeringen aviserat ett förtydligande av reglerna, så att det tydligt ska framgå att frånvaro, oavsett skäl, icke är stödgrundande. Men under de senaste dagarna har Tillväxtverket kommit med flera olika besked gällande de stöd som redan beviljats och utbetalts till företag.

– Det här agerandet är oansvarigt från Tillväxtverket, som är ansvarig myndighet, och sätter de företag som redan lagt ut semestrar under förutsättningen att stöd ska utgå eller till och med beviljats preliminärt stöd i en svår sits, säger Per Widolf.

Vad gäller nu för Industriarbetsgivarnas medlemsföretag? Kommer Tillväxtverket att kräva tillbaka det stöd som redan beviljats och utbetalts till bolagen?

– Industriarbetsgivarna utgår från att Tillväxtverkets besked om att redan fattade beslut inte påverkas av den ändrade hållningen från Tillväxtverkets sida. Att Tillväxtverket först kommunicerar en sak för att senare ändra uppfattning ska inte drabba företagen negativt. Företag som följt Tillväxtverkets besked ska inte bli återbetalningsskyldiga, säger Per Widolf, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna.

Läs mer:

På Industriarbetsgivarguiden har vi samlat de vanligaste frågorna om korttidsarbete och korttidspermittering. (Informationen är endast tillgänglig för Industriarbetsgivarnas medlemmar)

Kontakt

Marina Lähteenmaa
Marina Lähteenmaa
Kommunikationschef

arbetsgivarfrågor Corona Korttidsarbete Tillväxtverket