Tag: arbetsgivarfragor

De tillfälliga reglerna i socialförsäkringen och sjuklönelagen infördes för att göra det enklare för människor att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därmed bromsa smittspridningen i samhället.

Klimatomställningen och elektrifieringen går nu snabbt inom den svenska industrin. Det är vi stolta över, men politiken ligger dessvärre ofta långt efter. Därför presenterar vi idag en ny reformagenda.

Fredagen den 18 juni 2021 träffade Industriarbetsgivarna överenskommelse med Unionen och Sveriges ingenjörer om nya centrala avtal om korttidsarbete. Den 24 juni träffades även överenskommelse med Ledarna.

”Vi är starkt kritiska till Tillväxtverkets hemställan till regeringen om att överväga en ny lagreglering av vinstutdelning i samband med korttidsstöd. Vi ser det som att myndigheten försöker agera på eget initiativ – ex officio”, säger Per Hidesten vd för Industriarbetsgivarna.

Industriarbetsgivarna har anställt Charlotta Steinwall som rådgivare och förhandlare. Steinwall kommer närmast från tjänsten som arbetsrättsjurist och samordningsansvarig för tjänstemannaavtalet på Byggföretage

Förslaget innebär att beslut om stöd för korttidsarbete, beslut om återkrav av stödet och beslut om ersättning för kompetensinsatser under korttidsarbete ska undantas från sekretess. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021.

Från flera håll höjs nu röster för att den svenska industrin bör spela en avgörande roll för att säkra jobben, tillväxten och möjliggöra den gröna omställningen.