21 september 2021

Budgeten: Industriarbetsgivarna kritiserar familjevecka


Budgeten: Industriarbetsgivarna kritiserar familjevecka

”Ska vi klara den svenska konkurrenskraften behöver vi alla jobba mer – inte mindre.”

”Ska vi klara den svenska konkurrenskraften behöver vi alla jobba mer – inte mindre. I industrin måste driften gå dygnet runt och alla reformer som minskar antalet arbetade timmar påverkar industrin negativt. Därför är vi kritiska till regeringens förslag om en familjevecka”, säger Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna i en kommentar till regeringens budgetproposition för 2022.

Införandet av familjeveckan innebär färre arbetade timmar och riskerar leda till produktionsstörningar. Dessutom riskerar arbetsgivare att ställas inför planeringsproblem och kostnadsökningar för vikarier och bemanningsföretag för att täcka upp ett arbetskraftsbehov som uppstår vid uttag av familjedagar.

Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna

– Införandet av familjeveckan innebär färre arbetade timmar och riskerar leda till produktionsstörningar. Dessutom riskerar arbetsgivare att ställas inför planeringsproblem och kostnadsökningar för vikarier och bemanningsföretag för att täcka upp ett arbetskraftsbehov som uppstår vid uttag av familjedagar, konstaterar Per Hidesten.

Industriarbetsgivarna konstaterar att arbetslinjen frångås i budgetpropositionen. Utöver familjeveckan är förslagen på höjd nivå i sjukförsäkringen och kortare karens i a-kassan exempel på detta.

Andra delar av budgetpropositionen välkomnas däremot av Industriarbetsgivarna. Det gäller bland annat satsningen på gymnasieskolans yrkesprogram, där regeringen förslår att högskolebehörigheten återinförs. Likaså välkomnar Industriarbetsgivarna den utökade satsningen på yrkesvux och yrkeshögskolan.

– Nu gäller det också att den här satsningen kommer industrin till del och att industriutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan genomförs. Det är avgörande för industrins kompetensförsörjning, säger Jesper Hedin som arbetar med kompetensförsörjningsfrågor på Industriarbetsgivarna.

Jesper Hedin lyfter också fram andra viktiga inriktningar i budgeten – exempelvis en ökad regionalisering och dimensionering av gymnasial yrkesutbildning, samt satsningar på regionala samverkansfunktioner och branschvalidering.

– Tyvärr vet vi fortfarande inte var regionaliseringen och dimensioneringen innebär i praktiken. Inga förslag är än så länge presenterade trots att den förberedande utredningen, Stjernkvist-utredningen, lades fram för mer än ett år sedan. Detta är en prioriterad fråga och vi ser att den måste lösas i närtid, avslutar Jesper Hedin. 


arbetsgivarfrågor Ekonomi