07 oktober 2021

Arbetsmiljöseminarium: stora krav ställs på distansledarskapet


Karin Zingmark Foto: Gustaf Anderson

Under pandemin ställde de allra flesta som hade möjlighet om till att jobba på distans. Nu har samhället öppnat upp och vi får en successiv återgång till arbetsplatserna.

Vad händer då med distansarbetet? Kommer det att bli det nya normala att medarbetarna jobbar på distans någon dag i veckan? Och vilka krav ställer det på ledarskapet? Det var några av de frågeställningar som diskuterades på Industriarbetsgivarnas arbetsmiljöseminarium.

Årets tema för arbetsmiljöseminariet var ”Det nya normala – att leda på distans”. Industriarbetsgivarnas förhandlingschef Per Widolf inledde med att konstatera att frågan om distansarbete engagerar medlemsföretagen.

– Nu går vi mot ”det nya normala” och tar med oss det vi lärt oss av pandemin. Hur säkerställer vi lönsamheten och produktiviteten i det nya normala. Det är företagens viktigaste fråga. Mycket att detta kokar ner till ledarskapet – att leda på distans – temat för dagen, sa han.

Per Widolf konstaterade att pandemin fick oss alla att hitta nya vägar och lösningar.

– I pandemins krisskede inledde vi med att skjuta fram de avtalsförhandlingar som vi då var mitt uppe i och vi prolongerade avtalen i sju månader. Vi tog också fram avtal om korttidsarbete och nu på våren informerade vi om hur företagen kunde gå tillväga för att underlätta för företagshälsovården att vaccinera på arbetsplatserna. Nu fortsätter vi rikta ljuset på hur vi arbetar med arbetsmiljön i ”det nya normala”, sa han.

Utmaning att göra riskbedömningar på distans

Åsa Dahlfors, arbetsmiljöexpert, på Industriarbetsgivarna lyfte fram Industriarbetsgivarnas nollvision – en arbetsmiljöstrategi för helt säkra arbetsplatser och hur den kan användas i ett ledarskap på distans. Och visst har det funnits en del utmaningar kring att leda arbetsmiljöarbetet på distans.

 – För cheferna har det bland annat kunnat vara utmanande att vara tvungen att göra vissa riskbedömningar på distans, sa hon.

En som slog ett slag för distansarbete och som har en mångårig erfarenhet att leda på distans var Microsofts tidigare marknadschef Karin Zingmark. Hon talade om vikten av tillit och kommunikation när vi jobbar på distans.

– Att kunna jobba på distans innebär större rekryteringsmöjligheter för arbetsgivare. Ni kan rekrytera från olika delar av världen och från olika delar av landet. Distansjobb innebär färre resor och är såklart bra för miljön och det är lättare att involvera lokalkontoren, för att nämna några exempel, sa hon.

 I seminariet medverkade också Anna Bergsten, jurist arbetsgivarfrågor och arbetsmiljö på Svensk Näringsliv. Hon talade om vad arbetsmiljölagen säger om ansvarsfrågan och vad man ska tänka på vid hem- och distansarbete.

– Arbetsgivaren bestämmer genom arbetsledningsrätten, att leda verksamheten och fördela arbetet. Behovet av distans- eller arbetsplatsförlagt arbete måste utgå från verksamhetens syfte och mål där arbete i hemmet kan vara en möjlighet, inte en rättighet. När det kommer till arbetsmiljö i hemmet är ansvaret arbetsgivarens. Ju större kravet från arbetsgivaren är på arbete i hemmet desto större är även ansvaret för arbetsgivaren att tillgodose en god arbetsmiljö​​.

Avslutade gjorde Helena Rasmusson, HR-chef på Holmen Paper Braviken. Hon gav exempel och redogjorde för hur företaget hanterat helt eller delvis ledarskap på distans under pandemin.

– Förutsättningarna att göra ett bra jobb blev delvis annorlunda på distans, och då behövde vi anpassa våra verktyg. Vi använde Prevents enkät för uppföljning av arbetsmiljön vid distansarbete. Vi tillhandahöll tips för digitala möten som inkluderade såväl teknik som råd för kommunikation och samarbete, och använde film för att sprida information. För att behålla vi-känslan införde flera chefer digitala check-in-möten på morgnarna för att dela med varandra hur gruppen mår, vad som var på gång, få chans att hjälpa varandra osv. Check-in-möten har en positiv effekt på samarbetet och som chef får du en bra överblick över gruppens arbetsuppgifter.

Presentationer

Bra länkar

Se seminariet i sin helhet


Arbetsmiljö Arbetsmiljöseminarium