Tag: korttidsarbete

Fredagen den 18 juni 2021 träffade Industriarbetsgivarna överenskommelse med Unionen och Sveriges ingenjörer om nya centrala avtal om korttidsarbete. Den 24 juni träffades även överenskommelse med Ledarna.

Tillväxtverket har publicerat en artikel på sin hemsida, som rör förutsättningar för stöd vid korttidsarbete under 2021.

Den 9 november i år aviserade regeringen att systemet med korttidsarbete/ korttidspermittering kommer att förlängas fram till och med den 30 juni 2021.