11 oktober 2021

Tillfälliga Coronaregler vid sjukdom upphör


Kvinna vid dator nyser i armvecket Foto: Aleksandr Davydov/Mostphotos

De tillfälliga reglerna i socialförsäkringen och sjuklönelagen infördes för att göra det enklare för människor att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därmed bromsa smittspridningen i samhället.

Exempelvis har inte läkarintyg efterfrågats av Försäkringskassan före dag 22 i sjukperioden vid ansökan om sjukpenning. Samma sak gällde för intyg för vab som inte behövt lämnats förrän dag 22 i barnets sjukperiod. Till följd av tillfälliga ändringarna i sjuklönelagen har inte heller kollektivavtalens krav på läkarintyg varit tillämpliga. Regeringen beslutade också om en tillfällig ersättning för karensavdrag.

Den 30 september löpte de förordningar och tillfälliga lagförändringar som reglerar de här åtgärderna ut, vilket betyder en återgång till de tidsgränser för läkarintyg som gällde före pandemin fr o m den 1 oktober. Detta innebär även att kraven på läkarintyg enligt kollektivavtal åter blir tillämpliga, även möjligheten att kräva läkarintyg från tidigare dag.

Även den tillfälliga ersättningen för karens upphörde den 30 september, liksom den tillfälliga ersättningen för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19 och därmed helt eller delvis måste avstå från att arbeta.

Tillfälliga förlängningen av krisstöd vid korttidspermittering upphör

Den 30 september upphörde även den tillfälliga förlängningen av krisstödet vid korttidsarbete som gällt under 2021. Från och med den 1 oktober gäller därmed enbart lagen för det permanenta stödet vid korttidsarbete. Stödet hanteras av Tillväxtverket från den 1 oktober till den 31 mars 2022. Från den 1 april 2022 tar Skatteverket över hanteringen. Alla ärenden som kommit in till Tillväxtverket till och med den 31 mars 2022 hanteras av Tillväxtverket fram till dess att de avslutats.

Stödet vid korttidsarbete under pandemin har haft extra förmånliga villkor, som alltså försvinner i och med att det endast är lagen för det permanenta stödet vid korttidsarbete som gäller. T.ex. kommer subventionsgraden och permitteringsnivåer att förändras.

Enligt den permanenta lagen finns karens på 24 månader från den sista månaden man erhållit stödet. Detta gäller bara för de som fått stöd under 2020 enligt 2020 års lagstiftning men inte för de som erhållit stöd enligt den tillfälliga lagen som gäller för 2021. Vid ansökan om stöd under den permanenta lagstiftningen är det därmed viktigt att företaget är medveten om under vilken lagstiftning tidigare stöd har getts. Har företaget fått stöd enligt 2020 års lagstiftning kommer företaget inte godkännas för stöd under den permanenta lagstiftningen förrän 24 månader har passerat sedan den sista stödmånaden.

Karenskravet innebär i praktiken följande:

Karenskravet i det permanenta stödet vid korttidsarbete innebär att majoriteten av de företag som fått stöd under pandemin inte kommer att vara kvalificerade för det permanenta stödet.

Här är några förutsättningar som gäller för det permanenta stödet enligt Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete:


arbetsgivarfrågor Corona