Ekonomisk analys

Basindustrin i Sverige har under lång tid haft stor betydelse för den svenska ekonomin genom de värden som genereras i form arbetstillfällen, skatteintäkter samt ett ökat materiellt välstånd. Förutom att vara en viktig producent av flera centrala produkter som behövs i samhället, är basindustrin en betydelsefull underleverantör till andra industrier i Sverige. Företagen skapar dessutom tusentals jobb inom den svenska ekonomin genom att i sin tur efterfråga varor och tjänster från övriga branscher.

Basindustrins företag är råvarubaserade och kapitalintensiva och det höga exportberoendet gör att dessa i hög utsträckning påverkas av den globala konjunkturen och andra händelser i världsekonomin. Den internationella konkurrensen ställer dessutom krav på flexibilitet och tillgång till kompetent arbetskraft för företagen – inte minst då flertalet branscher genomgår stora förändringar för att möta den stigande efterfrågan på klimatsmarta produkter.

Därför är den makroekonomiska utvecklingen viktig att följa i såväl Sverige som i omvärlden. Industriarbetsgivarna publicerar här löpande analyser över den ekonomiska utvecklingen i Sverige och internationellt, med särskilt fokus på basindustrins branscher

Basindustrin i siffror

  • Basindustrin exporterar drygt 90 procent av allt som produceras
  • Basindustrins andel av den totala svenska varuexporten uppgår till nästan 20 procent
  • Nästan 80 procent av basindustrins export går till Europa och Tyskland är en av våra viktigaste handelspartners

Industriarbetsgivarnas konjunkturrapporter

Industriarbetsgivarnas konjunkturrapporter belyser de senaste trenderna i den svenska ekonomin och i omvärlden, med särskilt fokus på basindustrins branscher.

Rapporterna innehåller dessutom prognoser för den framtida ekonomiska utvecklingen i såväl Sverige som globalt. Här nedanför kan du ladda ner de senaste rapporterna.

Industrins betydelse för välfärden

Under 2021 släpper Industriarbetsgivarna ett antal rapporter med syftet att belysa basindustrins betydelse för samhällsekonomin. Först ut var rapporten om skogsnäringen, som släpptes den 10 mars.

Kontakt

Kerstin Hallsten
Kerstin Hallsten
Chefekonom
Pontus Liljefors
Pontus Liljefors
Ekonom