26 mars 2020

”Lönetransparens hot mot svenska modellen”


Chefekonom Kerstin Hallsten Foto: Rikard Westman

EU-kommissionen förbereder ett nytt direktiv om lönetransparens.

EU-kommissionen förbereder ett nytt direktiv om lönetransparens som för Sveriges del skulle vara ett grundskott mot en väl fungerande partsmodell. Det skriver chefsekonomer på flera arbetsgivarorganisationer på SvD Debatt.

”Europa står inför en rad tuffa utmaningar. Den internationella konkurrensen har hårdnat och EU är allt längre ifrån målet att vara världsledande i konkurrenskraft och innovation. Pandemin slår åter hårt mot människor och företag.

Fokus borde därför vara på att skapa bra förutsättningar för konkurrenskraft och hållbar tillväxt. Men EU-kommissionen förbereder nu ett nytt direktiv om lönetransparens som kommer att skada tillväxten, försvåra kompetensomställning och leda till omfattande byråkrati.

Syftet är att motverka lönediskriminering på grund av kön. Det är rätt och viktigt. Men metoden är helt fel. De förslag som aviserats går dessutom helt på tvärs med den svenska lönebildningsmodellen.”

Läs hela debattinlägget här (SvD 2020-11-30).

Kontakt

Kerstin Hallsten
Kerstin Hallsten
Chefekonom

Ekonomi EU-frågor EU-kommissionen