10 september 2021

Regeringen föreslår återinförande av högskolebehörigheten till yrkesprogrammen


Studenter skriver i block Foto: Arne Trautmann/Mostphotos

Under fredagen presenterade regeringen förslaget om att återinföra den grundläggande högskolebehörigheten på de gymnasiala yrkesprogrammen.

”Detta är en av de viktigaste pusselbitarna för att göra yrkesprogrammen attraktiva”, säger Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna.

Industriarbetsgivarna har länge arbetet för återinförandet av högskolebehörigheten. Efter att den togs bort 2011 har yrkesprogrammen minskat konstant i antalet förstahandssökanden vilket bland annat lett till att de industritekniska programmen försvunnit från ett flertal orter. Nu står det klar att regeringen föreslår ett återinförande av behörigheten. Det ska dock fortfarande vara möjligt att välja bort dessa kurser för de som önskar.  

– Detta är en av de viktigaste pusselbitarna för att göra yrkesprogrammen mer attraktiva. Vi vet från våra erfarenheter från Teknikcollege att den slopade högskolebehörigheten är en av de absolut viktigaste orsakerna till varför eleverna väljer bort yrkesprogrammen. Det framgår även i ett flertal studier från bland annat Svenskt Näringsliv, säger Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna.

Högskolebehörigheten – En viktig signal

Inom det partsägda Teknikcollege har industrin själva ställt kravet på att skolorna ska erbjuda de kurser som ger högskolebehörighet.

– Vi vet att när skolorna sätter krav och utbildar för framtiden, då kommer också eleverna. Högskolebehörigheten är en viktig signal om att du som elev kan välja om och ändra din yrkesbana. Det hjälper eleverna våga välja en yrkesutbildning och det tydliggör för föräldrar att en yrkesutbildning inte är en andra klassens utbildning, säger Per Hidesten.

Den grundläggande högskolebehörigheten är även något som efterfrågats av Industriarbetsgivarnas medlemsföretag.

– Det är inte så att vi vill att eleverna måste välja en högskoleutbildning men de kurser som ingår i högskolebehörigheten – engelska, svenska och matematik – behövs i våra industrier. Dessutom är de en förutsättning för att kunna utvecklas inom jobbet. Jag skulle snarare vilja kalla högskolebehörigheten för utvecklingsbehörigheten, säger Göran Björkman, chef för Sandvik Materials Technology och ordförande för Industriarbetsgivarna.

– Nu hoppas vi att förslaget går igenom riksdagen och att andra partier förstår att detta är viktigt. Vi måste få fart på yrkesprogrammen igen, avslutar Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna.

Läs mer:


Kompetens