13 september 2021

EU-förslaget hotar mot jobben och den svenska modellen


Chefekonom Kerstin Hallsten Foto: Rikard Westman

Genomförs EU-förslaget om lönetransparens hotas den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Det skriver en lång rad tunga företrädare för svenska näringslivsorganisationer i en debattartikel i tidningen Arbetet.

Omställning, konkurrenskraft och jobb är ledorden i EU:s stora återhämtningsplan. Avgörande för återhämtningen är att minska osäkerheten och öka företagens förmåga att investera och anställa. Samtidigt presenterar EU-kommissionen ett nytt direktiv om lönetransparens.

Ett genomförande innebär omfattande administration och byråkrati för företagen och försämrar arbetsmarknadens funktionssätt och kompetensomställning.

Förslaget, som syftar till att öka jämställdheten mellan kvinnor och män genom lönejämförelser och fler juridiska tvister, är otydligt och svårtolkat.

Det skapar stor osäkerhet för arbetsgivarna i deras lönesättning och är ett hot mot den svenska arbetsmarknadsmodellen och mot tillväxten i Europa.

Hela debattartikeln finns här.


Ekonomi EU