Tag: eu

Som arbetsgivarföreträdare inom svensk exportindustri är vi starkt kritiska till den skenande utvecklingen inom EU, där allt fler lagförslag kan knytas till den sociala pelaren.

Våra medlemsföretag – svensk basindustri – är starkt beroende av EU. De är exportberoende, råvarubaserade och kompetensintensiva och påverkas direkt av beslut i EU.