Tag: ekonomi

Nu finns tydliga signaler om dämpad tillväxt. Återhämtningen i Kina, euroområdet och Sverige tappar kraft. Utbudsproblemen från i våras kvarstår, bland annat i form av problem med tillgången till insatsvaror, höga frakt- och råvarupriser samt matchningsproblem på arbetsmarknaden.

Under 2020 klarade sig basindustrin sammantaget relativt väl. Delar av industrin, som trävaruindustrin, gick riktigt starkt. Exporten av trävaror ökade med cirka 10 procent 2020. Det skriver Industriarbetsgivarnas Kerstin Hallsten och Pontus Liljefors i en ekonomisk bedömning.

– Dagens budgetproposition innehåller alldeles för få satsningar på en återstart av Sverige efter Coronapandemin och regeringen missar att ta tag i strukturella problem. Det säger Kerstin Hallsten, chefekonom på Industriarbetsgivarna i en kommentar till vårändringsbudgeten.

Den senaste statistiken visar att svensk industri har fortsatt att utvecklas positivt och att effekterna på ekonomin av den andra virusvågen hittills har varit mindre påtagliga jämfört med det första virusutbrottet.