09 november 2020

Stödet för korttidspermitteringar förlängs


Riksdagshuset och Rosenbad Foto: Roland Lundgren/Mostphotos

Begränsningen att korttidspermittering kan beviljas som längst i nio månader i följd tas bort under perioden fram till den 30 juni 2021.

I praktiken innebär det att korttidspermitteringar som har beviljats under 2020 kommer kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader. Det meddelande regeringen vid en presskonferens i dag.

Subventionsgraden kommer att vara kvar på 75 procent i januari, februari och mars. Sedan sänks den under april, maj och juni till 50 procent.

Omställningsstödet förlängs 
Regeringen föreslår också att omställningsstödet förlängs så att det också kan sökas för augusti – oktober 2020. Stödet riktar sig till företag som har tappat minst 50 procent av omsättningen under denna period jämfört med samma period 2019. Stödet kommer ges med som mest 30 miljoner kronor per företag, vilket följer det tillfälliga statsstödsramverket för Corona-relaterade stöd som EU-kommissionen tagit fram. Stödet kräver anmälan till och statsstödsgodkännande av EU-kommissionen.

Förlängd möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar
I mars i år införde regeringen en möjlighet för företag att få anstånd med skatteinbetalningar i ett år. Möjligheten att få anstånd gäller till exempel inbetalningar av arbetsgivaravgifter och moms. Skatteverket har fattat omkring 100 000 anståndsbeslut hittills. Nu föreslår regeringen att anståndstiden ska kunna utökas med ytterligare ett år för alla som har beviljats anstånd enligt det nya regelverket. 

Krispaketet från regeringen innehåller också omsättningsstöd till enskilda näringsidkare i tre ytterligare månader samt förlängning av lättnader i a-kassan för företagare. Enligt ett tidigare beslut kommer arbetsgivare från och med årsskiftet att kunna få stöd för utbildningskostnader för att höja kompetensen för sina anställda under korttidspermittering. Stödet uppgår till 60 procent av utbildningskostnaderna. 

Läs mer på regeringens hemsida 

Presskonferens med finansministern och finansmarknadsministern 

Presentation på presskonferensen 


arbetsgivarfrågor Corona Korttidspermittering Omställningsstöd