24 november 2020

”Lägg inte ner en väl fungerande utbildning”


Tekniker i fabrik

Det borde vara en självklarhet att inte väl fungerande gymnasieutbildningar läggs ner.

Det skriver flera företrädare från industrins arbetsgivare och fack i ett debattinlägg i Norran, som en reaktion på Skellefteå kommuns planer på att lägga ner det industritekniska programmet vid Baldergymnasiet.

”Antalet platser på de yrkesinriktade gymnasieprogrammen är för få. Industrin, som varje år anställer de elever som går ut programmet, ställer sig mot den bakgrunden frågande till varför kommunen fattat detta beslut.

Beslutet är inte bara olyckligt i sig. Timingen är dessutom under all kritik.

Under rådande pandemi har många blivit av med sina jobb. Att då lägga ner utbildningar som vi vet leder till jobb är ett stort misstag.

Att lägga ner programmet går på tvärs med Skellefteås planer i övrigt.”

Läs hela debattinlägget i Norran


Kompetens Utbildning