17 september 2021

Industriarbetsgivarna: ”Regeringen måste agera i cementkrisen”


VD Per Hidesten Foto: Rikard Westman

Lagrådet avstyrker regeringens förslag till undantagslag för Cementas kalkbrytning.

Regeringen måste agera för att få fram en undantagslag som möjliggör kalkbrytning i Slite efter den 31 oktober och nu brådskar det. Annars riskerar vi omfattande varsel inom flera sektorer

Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna

”Regeringen måste agera för att få fram en undantagslag som möjliggör kalkbrytning i Slite efter den 31 oktober och nu brådskar det. Annars riskerar vi omfattande varsel inom flera sektorer”, säger Per Hidesten vd för Industriarbetsgivarna.

– Vi har tillstyrkt förslaget i vårt remissvar och Lagrådets yttrande förändrar inte vår inställning. Bakgrunden till att vi befinner oss i den här allvarliga situationen är det nuvarande regelverket kring tillståndsprocesserna och tillämpningen av det, fortsätter han.

– Industrin har under mycket lång tid påtalat fel och brister i systemet. Vi hade inte behövt hamna i detta läge om åtgärder hade vidtagits tidigare, avslutar Per Hidesten.

Läs mer: 


cementkrisen