24 mars 2021

”Industrins frågor högt upp på den politiska agendan”


VD Per Hidesten Foto: Gustaf Anderson

Från flera håll höjs nu röster för att den svenska industrin bör spela en avgörande roll för att säkra jobben, tillväxten och möjliggöra den gröna omställningen.

En positiv utveckling, men nu är det viktigt att politiken vågar fatta de nödvändiga besluten, skriver Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten.

Det förs nu flera diskussioner i den politiska sfären i frågor med stor betydelse för den svenska industrin. Om Sverige ska fortsätta utvecklas som industrination är det viktigt att rätt beslut kommer till för att säkra de svenska företagens internationella konkurrenskraft.

Det handlar exempelvis om tillståndsprocesser, sysselsättning, kompetensförsörjning, stabil tillgång till el och om att Sverige bör spela en aktiv roll i arbetet med den gröna omställningen. De svenska industriföretagen måste ges möjligheten att konkurrera med företag från hela världen och därigenom säkra jobb och tillväxt på hemmaplan.

Kan Västerbotten visa vägen?

De här frågorna diskuteras även inom ramen för Industridagen 2021, som lanserades med digital take off i Boliden, Skellefteå nyligen. Under ett par tillfällen under våren och sommaren får vi bekanta oss med Västerbotten, en mycket intressant region i sammanhanget. Här möts etablerad och ny industri – gruva och skog, batterier och spelutveckling. Arbeten som kräver ny kompetens och en samhällsomvandling av stora mått. Det blir spännande att följa diskussionerna från Västerbotten och jag har stora förhoppningar om att Industridagen, med final den 27 september, kommer att generera flera tydliga förslag på hur Sverige kan bli den innovationsstormakt vi tänker oss.

Från Industriarbetsgivarnas håll arbetar vi ständigt för att belysa industrins betydelse för samhället. Ta gärna del av vår senaste rapport om skogsnäringen, där vi konstaterar att branschens företag fyller en samhällsviktig funktion, inte minst på regional nivå. I Västernorrland, Gävleborg, Värmland och Jönköping står skogsnäringen för tio procent av förädlingsvärdet och cirka sju procent av antalet sysselsatta.

Vi ser även att politiker från flera håll uppmärksammar basindustrins behov i samhällsdebatten. Det är tydligt att industrins frågor hamnat högt upp på den politiska agendan – men det gäller att det inte bara blir tomma ord. Nu behöver vi gå från ord till handling för att säkra Sveriges fortsatta roll som ledande industrination.

Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna

Läs mer: 


arbetsgivarfrågor Industridagen