04 mars 2021

Industrirådet: Ompröva urvalsreglerna för komvux och yrkesvux


Industrirådet: Ompröva urvalsreglerna för komvux och yrkesvux

Vi uppmanar utbildningsministern att ompröva beslutet om urvalsreglerna för komvux och yrkesvux.

Möjligheten till yrkesväxling och livslångt lärande måste bli verklighet. Det skriver Industrirådets arbetsgrupp för kompetensförsörjning i ett debattinlägg på Altinget.se.

Detta är ett utdrag från en debattext på Altinget.se (2021-03-04). Ta del av inlägget i sin helhet här

Nyligen presenterade regeringen de nya urvalsreglerna för komvux och yrkesvux. Vi, parterna inom industrin, är positiva till att kompetensförsörjning blir ett nytt mål för den kommunala vuxenutbildningen men vi är oroade av den prioritetsordning som nu föreslås. Därför uppmanar vi regeringen att ompröva beslutet.

Läs mer

Ta del av hela inlägget här (Altinget.se 2021-03-04).

Kontakt

Jesper Hedin Hirasawa
Jesper Hedin Hirasawa
Utredare kompetensförsörjning


industrirådet Kompetens