Tag: korttidsstod

”Vi är starkt kritiska till Tillväxtverkets hemställan till regeringen om att överväga en ny lagreglering av vinstutdelning i samband med korttidsstöd. Vi ser det som att myndigheten försöker agera på eget initiativ – ex officio”, säger Per Hidesten vd för Industriarbetsgivarna.