29 december 2020

Förutsättningar för stöd vid korttidsarbete under 2021


Tekniker i fabrik

Tillväxtverket har publicerat en artikel på sin hemsida, som rör förutsättningar för stöd vid korttidsarbete under 2021.

Ändringarna gäller avtalsperioder och hur arbetstiden får förläggas.

Under det nya stödet är det inte längre möjligt att ha olika nivåer av arbetstidsminskning under en och samma avtalsperiod. Arbetstiden kan fortfarande förläggas fritt under hela avtalsperioden, men perioden kan inte längre omfatta flera olika nivåer av korttidsarbete.

En avtalsperiod kan inte heller sträcka sig över månadsskiftet 31 mars – 1 april 2021. Det eftersom staten från december 2020 till och med mars 2021 står för 75 procent av kostnaden för arbetstidsminskningen och från april till och med juni 2021 för 50 procent av kostnaden.

Det kommer alltså inte vara möjligt att flytta arbetade timmar mellan de två perioderna december 2020 – mars 2021 och april – juni 2021 och inte heller mellan olika avtalsperioder.

Läs mer på Tillväxtverkets hemsida


Korttidsarbete