14 april 2020

Regeringen lättar på regler för korttidspermittering


Riksdagshuset och Rosenbad kvällstid Foto: Roland Lundgren/Mostphotos

Under tisdagen presenterade regeringen tillsammans med januaripartierna ytterligare åtgärder för att mildra det nya coronavirusets konsekvenser för jobb och ekonomi.

Tanken är att systemet med korttidspermittering nu ska bli mer kraftfullt samtidigt som kontrollinsatserna utökas. Det är nu möjligt för samtliga Industriarbetsgivarnas medlemsföretag att teckna lokala avtal om 80 procent korttidspermittering.

Förslaget, som bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet, kommer att överlämnas av regeringen till riksdagen i en extra ändringsbudget i mitten av maj.

Stärkt system för korttidspermittering

Det nya förslaget innebär att arbetsgivare nu kan minska arbetstiden för anställda med upp till 80 procent och att staten bär den absolut största delen av kostnaden. Som exempel minskar lönekostnaden för en anställd med över 70 procent samtidigt som arbetstagaren får behålla nästan 90 procent av sin ursprungliga lön. Denna förstärkning av systemet för korttidspermittering ska gälla under tre månader från och med 1 maj 2020 och är tänkt att minska kostnaderna ytterligare för arbetsgivarna.

För att försvåra fusk inom ramen för detta system genomförs nu olika åtgärder för att kunna öka kontrollinsatserna. Regeringen kommer tillföra resurser motsvarande 130 medarbetare till Skatteverket.

Industriarbetsgivarna har uppdaterat centrala avtal

Industriarbetsgivarna har uppdaterat de centrala avtalen om korttidspermittering som ingåtts med våra fackliga motparter, mot bakgrund av de föreslagna förändringarna. Det är nu möjligt för samtliga Industriarbetsgivarnas medlemsföretag att teckna lokala avtal om 80 procent korttidspermittering. Läs mer här (för medlemmar). 

Läs mer: 

Pressmeddelande från Finansdepartementet: 
Uppväxling krisåtgärd för jobb och företag (2020-04-14)


arbetsgivarfrågor Corona Korttidspermittering