16 mars 2020

Nytt krispaket från regeringen


Riksdagshuset Foto: Gustaf Anderson

Regeringen presenterar ett nytt krispaket för svenska företag.

Bland annat nytt system för korttidspermittering, som minskar företagens lönekostnader med upp till 50 procent. I krispaketet ingår också att staten tar över sjuklöneansvaret i två månader, april och maj.

Korttidspermittering införs idag

Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. Konstruktionen liknar korttidsarbete, men subventionsgraden utökas kraftigt. Arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen.

Förslaget om korttidspermittering föreslås träda ikraft den 7 april och gälla under 2020 men det tillämpas från och med i dag den 16 mars.

Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader

Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj.

Likviditetsförstärkning via skattekontot

Regeringen presenterade också ett förslag om likviditetförstärkning via skattekontot. Förslaget innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis.

Företags anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. Detta ersätter det tidigare presenterade förslaget. De nya reglerna föreslås börja gälla den 7 april 2020, men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Det innebär att företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto för januari till mars kan få skatten återbetald från Skatteverket.

Industriarbetsgivarna uppdaterar informationen löpande.

Håll dig uppdaterad om nya coronaviruset och covid-19 (Verksamt.se)

Pressmeddelande från regeringen 2020-03-16 

Artikel om korttidspermitering 2020-03-16

Förslag om likviditetförstärkning via skattekontot 2020-03-16


arbetsgivarfrågor Corona Korttidspermittering